19 August 2013

Tinatagong Saloobin

Iniibig kita ng tapat

Subalit, lingid ito sa kaalaman ng lahat

Itong damdamin ay hindi sapat

Para sa tulad mo'ng kay taas ng lipad.Ang pag-ibig para sa iyo ay wagas

Tunay at siguradong walang katumbas

Tiyak na ito'y hindi lilipas

Panahon man ay magwakas.Sana ay iyong maramdaman

Ang pagtangi na sa iyo ay laan

Ako'y hindi humihingi ng kabayaran

Nais ko lang na ito'y iyong malaman.


I created this a long time ago and the saved file detail was not very helpful for that matter. Probably back in high school..or something. In Filipino, yeah.

No comments: